Verblijfsvoorwaarden en campingreglement kampeerders 2024

Athena vzw


Verblijfsvoorwaarden en campingreglement kampeerders 2024 .

Athena vzw, met maatschappelijke zetel Koninklijkelaan 37 – bus 2, 2600 Berchem , heeft 3 parken in exploitatie:

Athena Ossendrecht (Zandvlietseweg 15, NL 4641 SR Ossendrecht),
Athena Helios (Grevenbos 2, BE 3078 Meerbeek) en
Athena Le Perron (Agister 27, BE 4950 Waimes)

Deze verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement zijn opgemaakt om het samenleven op deze parken zo aangenaam mogelijk te maken; iedereen dient ze dan ook na te leven.
Het algemeen bestuur kan steeds gepaste maatregelen nemen ter aanvulling van deze verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement. Veroorzaak je schade aan de installaties van de camping of ben je betrokken bij een ongeval, meld dit dan onmiddellijk bij de receptie.

In uitbreiding op het campingreglement kunnen er op de parken extra specifieke maatregelen genomen worden, deze bijkomende regels kan je terugvinden op de receptie.
 

1. Kampeerverblijf
 

1.1 De kampeerplaats

Voor je verblijf op een kampeerplaats gelden volgende richtlijnen.
Toegelaten: één tent, campingcar, caravan of camper per plaats. Bij deze kampeerinstallatie mag je twee bijzettentjes van max. 5 m² of één bijzettentje van max. 8 m² plaatsen.  De auto en eventueel de aanhangwagen horen thuis op onze parking. Gelieve na installatie zo snel mogelijk de auto te verplaatsen naar de parking. Enkel op ons park “Le Perron” mag de auto door de grote hoogteverschillen op de kampeerplaats staan.  Een voortent aan de caravan mag geplaatst worden, de oppervlakte ingenomen door de kampeerinstallatie met inbegrip van de toegelaten bijzettentjes mag, op de grond geprojecteerd, niet meer dan 45 m² bedragen. Partytenten zijn enkel toegelaten de dag van gebruik, dus moeten dezelfde dag terug afgebroken worden.

1.2 Verblijfstarief

Het kampeertarief is inclusief 2 personen en kinderen tot 3 jaar. Vanaf de 3de persoon betaal je het tarief ‘extra persoon of extra kind’. Per plaats zijn maximaal 6 personen toegelaten, behalve als je gezin uit meer dan 6 personen bestaat. Bijkomende kosten en heffingen worden apart verrekend.

1.3 Reserveren en betalen

Een verblijf reserveren kan online via www.naturisme-athena.org of via de recepties van de parken. Een reservering wordt definitief na (online)betaling van het voorschot/ de aanbetaling of bij kleine bedragen het volledige bedrag. Je ontvangt altijd een factuur ter bevestiging van je reservering. Het niet-tijdig betalen van het voorschot leidt automatisch tot de annulering van de reservering.
Reservatie is bij ons gratis. Bij een verlenging van uw verblijf worden geen extra administratieve kosten aangerekend, wordt er echter na bevestiging van de reservering een andere wijziging doorgevoerd op verzoek van de kampeerder/vakantiegast (vb. verandering kampeerplaats, verandering van verblijfdata), dan worden hiervoor de volgende administratieve kosten aangerekend: € 25 bij boeking van een kampeer- of camperplaats, € 50 bij boeking van een huuraccommodatie.
Conform de vigerende wetgeving en ook in jouw belang (bv. verwittiging bij schadegeval) dient de directie steeds op de hoogte te blijven van wie aanwezig is; vandaar dat brengen en weghalen van de kampeerinstallatie steeds aan de receptie gemeld dient te worden.
Een specifieke kampeerplaats/accommodatie huren kan bij reservering maar Athena vzw kan, zonder voorafgaandelijke mededeling, een andere gelijkwaardige kampeerplaats/accommodatie aan de huurder toewijzen.
Het is de kampeerders niet toegelaten hun kampeerinstallatie aan anderen te verhuren. Het vaststellen van door- of onderverhuur kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van het verblijf zonder recht op vergoeding.

1.4 Annulering

Voor kampeerplaatsen:

Bij volledige of gedeeltelijke annulering, alleen via mail of brief mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum), worden de volgende kosten aangerekend:

·       Tot en met 15 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: € 25 per dossier.

·       14 dagen en minder voor het begin van de verblijfsperiode: € 25 per dossier + 10% van de verblijfsperiode. 

·       Bij niet aankomen zonder verwittiging wordt de gereserveerde kampeerplaats vrijgehouden tot 1 nacht later dan werd aangekondigd. Het verschuldigd bedrag voor de gereserveerde periode wordt volledig 100´% aangerekend. De daaropvolgende dag wordt de plaats doorverhuurd. Een “no show” (wat ook de reden mag zijn) zonder verwittiging wordt door ons zeer ernstig genomen omdat dit in strijd is met onze normen en waarden.

·       Bij Vroegtijdig vertrek worden de niet verbleven nachten niet aangerekend. We zullen hiervoor wel een dossierkost ter waarde van 1 nacht rekenen. 

Voor huuraccommodaties:

Bij volledige of gedeeltelijke annulering, alleen via mail of brief mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum), worden de volgende kosten aangerekend:

·       Tot 90 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 15% annuleringskosten.

·       Tot 60 dagen  voor het begin van de verblijfsperiode: 50% annuleringskosten. 

·       Tot 30 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 75% annuleringskosten. 

·       Tot 1 dag voor het begin van de verblijfsperiode: 90% annuleringskosten. 

·       Bij niet aankomen zonder verwittiging wordt de gereserveerde accommodatie vrijgehouden tot 1 nacht later dan werd aangekondigd. Het verschuldigd bedrag voor de gereserveerde periode wordt volledig 100´% aangerekend. De daaropvolgende dag wordt de accommodatie doorverhuurd. Een “no show” (wat ook de reden mag zijn) zonder verwittiging wordt door ons zeer ernstig genomen omdat dit in strijd is met onze normen en waarden.

·       Vroegtijdig vertrek: mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk.


1.5 Annuleringsverzekering

Neem niet het risico om een groot deel of de volledige som van je vakantiefactuur te verliezen als er jou of een van je familieleden iets zou overkomen, neem contact op met je verzekeringsmaatschappij. Voorlopig kunnen wij dit zelf nog niet aanbieden.

1.6 Aankomst en afreis

Aankomst: de kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen vanaf 13 tot 20u (kom je later aan neem dan eerst contact op met de receptie, zo kan je aankomst alsnog afgesproken worden).
Afreis: op de voorziene dag van vertrek reken je af aan de receptie en wordt de kampeerplaats voor 12u vrijgemaakt. Bij vervroegde afreis dien je de receptie hiervan te verwittigen, ten laatste de dag voor vertrek. Bij een laattijdige check-out wanneer mogelijk (kampeerplaats moet vrij zijn voor 20u) wordt 10€ aangerekend. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering en kan enkel per plaatse besproken worden. 

1.7 Naturisme

Naturisme is voor ons meer dan enkel en alleen geen kleren dragen. Het is een levensstijl met als voornaamste pijler het respect voor zichzelf, anderen en de omgeving. Tolerantie voor elkaar en gezelligheid in een familiale sfeer zorgen ervoor dat iedereen zich gerespecteerd voelt in zijn of haar eigenheid. Ook tijd maken voor  rust en ontspanning vinden wij heel belangrijk. Bij alles wat we ondernemen staan we stil bij de duurzaamheid en zijn we graag een trendsetter.  Dit is de gezonde levensstijl waar wij voor staan. Naakt zijn we allemaal gelijk.
 Als het weer en de temperatuur aangenaam zijn zullen de meeste bij ons uit de kleren gaan. Toch nog een beetje schroom? Sla dan gerust een handdoek of een pareo rond. Aan het zwembad verwachten we dat iedereen sowieso naakt is. Het is geen probleem om jouw kleren aan te houden tot je geïnstalleerd bent, ook als het wat frisser wordt is het echt niet de bedoeling dat je een kou vat. Hebben we een gezellig diner in ons clubhuis dan kan je ook gewoon kledij aandoen, en vrouwen die ongesteld zijn dragen ook soms liever een broekje.

1.8 Kinderen

Onze parken zijn allemaal kindvriendelijke parken.  We willen dat de kinderen een fijne, veilige en zorgeloze tijd hebben op onze parken. Denk aan hun veiligheid, vooral als je met de auto of fiets op de camping rijdt. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus niet spelen in de gebouwen en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen.

1.9 Dieren

Honden zijn enkel toegelaten op ons park Athena Helios. Per kampeerinstallatie zijn maximaal 2 huisdieren toegelaten en honden worden steeds aangerekend. Honden dienen altijd aangelijnd te zijn. Neem steeds een hondenpoepzakje mee om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Huisdieren zijn niet toegelaten tot sommige gebouwen op het terrein (o.a. de sanitaire gebouwen). De eigenaar is steeds verantwoordelijk en dient er dan ook voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier de andere kampeerders niet stoort. Voor het verblijf van andere dieren dan een hond of kat is de toelating van de terreinbeheerders vereist.

2. Diensten
 

2.1 Receptie

Heb je vragen of problemen i.v.m. of tijdens je verblijf, dan kan je terecht bij de receptie. De openingsuren vind je aan de ingang en op onze app. Voor EHBO kan je terecht bij de receptie.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

De aansluiting op het stroomnet van de camping gebeurt met een Eurostekker, stroomsterkte afhankelijk van de locatie. Om overbelasting te voorkomen, zijn elektrische toestellen die meer dan 1200 W verbruiken zeer sterk afgeraden.

2.3 Zwembaden

De toegang tot de zwembaden is enkel voorbehouden aan onze gasten op het park. Er gelden enkele maatregelen die garanderen dat je in aangename, reine en veilige omgeving kunt genieten van waterpret. Je vindt deze bij aan de ingang van de zwembaden. Leef ze na omwille van je eigen gezondheid en veiligheid en die van de andere gasten. Uitzonderlijke maatregelen kunnen worden uitgevaardigd en dienen correct opgevolgd te worden. Aan het zwembad verwachten we dat iedereen sowieso naakt is.

3. Veiligheid
 

3.1 Brandveiligheid

Per kampeerplaats worden maximaal 2 gasflessen (2 x 26 liter) toegelaten. Zorg dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en controleer flessen en leidingen regelmatig op slijtage en/of lekken. Verwarm je op petroleum, dan mag je maximaal 20 liter stockeren. Verwarmings- en keukeninstallaties dienen op een veilige wijze geplaatst te worden in een goed verluchte ruimte en op een vuurvaste plaat. Er mogen geen open vuren (o.a. barbecue met open vuur) of kampvuren aangelegd worden zonder toelating van het bestuur. 

Roken is verboden over het gehele park inclusief de parking, uitgezonderd op het verharde terras en op de eigen campingplaats.

3.2 Verkeersveiligheid

Ons park is een autovrij park, je mag enkel uitzonderlijk met de auto op het park. Er geldt een snelheidsbeperking van 5 km/uur voor alle voertuigen en voor fietsen. Volg steeds de specifieke maatregelen van het park, deze kan je terugvinden aan de receptie.

Op ons park in Le Perron (Waimes) is het door het grote hoogteverschil toegelaten om met de auto op het park te rijden. Er mag slechts 1 wagen per plaats op het park en er wordt steeds geparkeerd op je eigen plaats. Tijdelijke uitzonderingen worden op voorhand met de terreinbeheerders besproken.

3.3 Persoonlijke veiligheid

In de installaties mogen geen activiteiten gebeuren of goederen bewaard worden die het gevaar van brand of de gevolgen van brand kunnen vergroten. Iedereen dient maatregelen te nemen om de eigen uitrusting te beschermen. 


3.4 Richtlijnen bij brand of evacuatie

Op het informatiebord aan de hoofdingang vind je de te volgen richtlijnen bij brand of evacuatie van het domein.

4. Netheid – sanitair – afval – rust
 

4.1 Netheid en groenzorg

Athena vzw rekent op de medewerking van iedereen om de kampeerplaats, de omgeving, de gebouwen en de installaties voor gemeenschappelijk gebruik netjes te houden.
Respecteer het groen op de camping. Op de kampeerplaats is het verboden:
•    een vaste mat, doek of houten vloer te leggen die groter is dan de (voor)tent;
•    afsluitingen, van welke aard ook te plaatsen;
•    meer dan 2 tuinornamenten, bloempotten of planten te plaatsen (respecteer de natuurlijke omgeving en uitstraling, dus vermijd plastic en onnatuurlijke materialen);
•    de grond uit te graven of om te woelen;
•    hagen, struiken en bomen te snoeien.

4.2 Sanitair

De sanitaire gebouwen op de parken worden regelmatig door onze medewerkers, vrijwilligers en studenten gepoetst. Tevens investeert Athena vzw, bij vernieuwing en modernisering, consequent in energiezuinige en milieusparende technieken. Als gast kan je ons helpen door:

 

·       Lekkende kranen en toiletten te melden bij de receptie.

·       Zuinig om te springen met water en energie.

·       Het sanitair netjes te houden.

·       Eventuele schade, of een vuil achtergelaten sanitair te melden bij de receptie.


4.3 Afval

Het gewoon huishoudelijk afval moet in degelijke zakken worden verzameld, die goed afgesloten in de containers worden gedeponeerd. Wees milieubewust: pmd, glas, papier en karton moeten in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd.
Wordt NIET toegelaten: het deponeren van grof huisvuil (= afval te groot voor een huisvuilzak) en vuilnis dat van buiten de camping meegebracht wordt. Het vaststellen door ons team van het dumpen van afval, meegebracht van buiten de camping, kan leiden tot een schadevergoeding van € 150.
Voor afvalwater en het legen van het chemisch toilet, bevinden zich op het park meerdere speciaal daartoe bestemde loospunten (zie plan park).

4.4 Stilte en rust

Bij de kampeerplaatsen is ieder verplicht de rust te bewaren tussen 23u en 7 u. Tenzij anders vermeld, is alle gemotoriseerde verkeer op het terrein verboden tijdens deze uren. Lawaai dat de andere kampeerders stoort, zoals televisies, radio’s, ... dient vermeden te worden. 

 

5. Koop en verkoop, ontvangen van kranten, post of pakjes
 

5.1 Koop en verkoop

De verkoop door derden van eetwaren en dranken kan enkel mits schriftelijke toelating van de directie. Voor de verkoop of uitdeling van documenten en voorwerpen is de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de directie vereist.

5.2 Ontvangen kranten, post en pakjes

•    De klant kan zijn krant, tijdschrift, toegestuurde brieven of postpakket enkel afhalen tijdens de openingsuren van de receptie.
•    De camping aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij niet levering, bij onvolledige levering, bij beschadiging of bij elke andere vorm van foutieve levering. Het gaat immers om een rechtstreekse afspraak tussen de verzender en de klant.
•    De receptie accepteert geen aangetekende zending in naam van kampeerder daar men hier niet gedomicilieerd kan zijn.
•    De receptie tekent niet voor ontvangst, ook niet als de koerier erop staat en ook niet als dat ertoe zou leiden dat het pakketje terug meegenomen wordt door de koerier.
•    De receptie behoudt zich het recht om een pakket te weigeren als de medewerker van oordeel is dat het pakket te groot is om te stockeren in de receptie, eventueel schade zou kunnen toebrengen aan goederen van de camping, eventueel schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid of het welzijn van de medewerkers of andere klanten van de camping.
•    Indien geleverde goederen niet binnen een redelijke termijn (max. 1 maand) afgehaald worden, worden ze weggegooid. De camping kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

6. Huuraccommodaties

Ook voor de huuraccommodaties gelden de bovenstaande verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement, samen met de volgende bepalingen of afwijkingen:
•    Aankomst tussen 15 en 20u (plan je je aankomst buiten deze uren, neem dan op voorhand contact op met de receptie).
•    Vertrek, voor 11u. Op de dag van vertrek dien je de huuraccommodatie tijdig vrij te maken.
•    Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk.
•    Het maximumaantal personen dat toegelaten is in de huuraccommodatie staat vermeld bij de boeking en op onze website.
•    Indien een huisdier in een huuraccommodatie toegelaten wordt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de website en op de factuur van het geboekte verblijf. In alle andere gevallen is het de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om huisdieren mee te brengen.
•    Het is de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om te roken in de huuraccommodatie.
•    De huurder mag zijn huuraccommodatie niet onderverhuren.
•    Elke beschadiging wordt gemeld aan de receptie en is ten laste van de huurder.
•    De huuraccommodatie wordt netjes achtergelaten. Het poetsen bij vertrek gebeurt door onze diensten en wordt aangerekend bij reservering.
•    De kosten voor het verlies van de sleutel (€ 50), vervanging van beschadigde delen van de inboedel of herstel van schade aan de huuraccommodatie, zullen aan de huurder aangerekend worden.

 

7. Aansprakelijkheid

Athena vzw kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van de goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Tevens is Athena vzw niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van goederen van de kampeerders/vakantiegasten.


8. Klachtenregeling

 

8.1. Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk per mail of brief te melden aan het park.

8.2. Klachten tijdens het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige manier te melden op de receptie van de camping.

8.3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost dan dient de kampeerder/vakantiegast, uiterlijk 3 maanden na afloop van het verblijf, zijn klacht via mail of brief te melden aan het algemene bestuur van Athena vzw.

 

9. Overtreding reglementen


Het niet naleven van de verblijfsvoorwaarden en/of van het campingreglement geeft Athena vzw onder meer het recht een schadevergoeding te vorderen. De schade die voorkomt uit de overtreding van het reglement door de kampeerder/vakantiegast, wordt door de partijen begroot op een bedrag van minstens € 100, onverminderd het recht van Athena vzw om een hoger bedrag te vorderen.
 

10. Beëindiging van het verblijf om dringende redenen

 

Athena vzw kan een verblijf van een huurder op basis van dringende redenen beëindigen. Onder dringende redenen wordt niet-limitatief verstaan:
•    Het niet naleven van art. 3 en/of 4.
•    Het niet tijdig betalen van (tussen-)facturen.
•    Het herhaaldelijk stellen van handelingen welke in strijd zijn met deze verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement.
•    Elke handelswijze strijdig met de reglementen uitgaande van de bevoegde overheden.

11. Overheid

De geldende wetgeving van de overheid geldt op onze parken. Indien de overheid, via algemene richtlijnen, normen oplegt welke in strijd zouden zijn met dit reglement, dan worden onze verblijfsvoorwaarden en reglementen automatisch aangepast.


Datum actualisatie: 01 januari 2022.